Beleef het oer-ij

beleef het oer-ij
Het Oer-IJ klinkt oud, en dat is het ook. De oorsprong van dit estuarium gaat terug tot zo’n 5.000 jaar voor Christus. Door de eeuwen heen veranderde het landschap steeds weer van aangezicht. Vanaf het moment dat stukken grond droog vielen, begonnen mensen er een bestaan op te bouwen en activiteiten te ontplooien. Bekijk de uitgebreide website over het Oer-IJ, kies een thema, pak de fiets en beleef het oer-ij.

Ontdek het Oer-IJ

In de uitgestrekte groene driehoek tussen Haarlem, Alkmaar en Zaanstad ligt een bijzonder stuk Noord-Holland. Hier stroomde duizenden jaren geleden het Oer-IJ. Een grillige vertakking van de Rijn, die bij Castricum in zee uitmondde. Op hun website staat veel informatie over hoe waardevol dit prachtige landschap is en wat je nog kunt terugzien van de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis.
Het oer-ij is het beste te beleven met wandelend, met de fiets of met de kano. Voor de fietstochten zijn onze e-bikes bijzonder geschikt zodat u op een ontspannende manier van het gebied kunt genieten. Bekijk hieronder de fietstroutes die beschikbaar zijn.

U kunt elke fietstroute beginnen en/of eindigen waar u wilt. Wij brengen de fietsen naar uw startlokatie en halen ze ook weer op. Vraag ons naar de mogelijkheden.

oer-ij

Beleef het oer-ij

FIETSROUTES

Fietsen door de Heerlykheden

Tussen duinen en Alkmaardermeer.
Het fietsrouteboekje ‘Fietsen door de Heerlykheden van Castricum, Akersloot, Limmen en Bakkum’ is het zesde gidsje in de reeks routeboekjes. De cultuurhistorische rijkdom van de gemeente Castricum en haar voormalige heerlijkheden komt in dit boekje uitgebreid aan bod in vier fietsroutes met in totaal ruim 60 kilometer aan fietsgenoegen. Elke fietsroute vormt een verbindingslijn tussen uiteenlopende landschappen en cultuurhistorisch bijzondere gebouwen en landschappelijke elementen en toont de sporen van de tijd in landschap en woonomgeving.
De routeboekjes zijn te koop op verschillende adressen.
Dit boekje is verkrijgbaar bij de VVV-ANWB Castricum Dorpsstraat 66 in Castricum, bij boekhandel Laan aan de Burgemeester Mooijstraat 19 te Castricum, bij bezoekerscentrum De Hoep en bij de verschillende cultuurhistorische organisaties: de Werkgroep Oud Castricum , de Stichting Oud-Limmen en de Historische Vereniging Oud-Akersloot. Bovendien vindt u op de verschillende adressen ook gidsjes van talloze andere wandelingen in de omgeving van Castricum.

Over OerIJ en Oeverwallen.

In dit boekje wordt inzicht gegeven in de ontstaansgeschiedenis van het landschap van het westelijk deel van het nationaal landschap “Laag Holland”.
Het gebied waar de natuurvereniging “Water, Land en Dijken” zich inzet voor agrarisch natuurbeheer. Castricum en Uitgeest is het mondingsgebied van een oude rivier die we Oer-IJ noemen. Het OerIJ is een riviertak van de Rijn geweest, die tot het begin van de jaartelling bij Castricum in zee uitmondde en de landschappen hier heeft gevormd.

Wie door dit landschap achter de duinen fietst en kijkt met de ogen van sociaalgeograaf Lia Vriend-Vendel, gaat iets begrijpen van kronkelende kreken, stetten langs strandwallen, de raadselachtige ligging van strandvlakten en middeleeuwse dijken, en gaat de geesten herkennen.

oer-ij molen

In een drietal fietsroutes kunt u dit landschap aan de hand van beschrijvingen en fraaie foto’s ontdekken. Het boekje is een uitgave van Vereniging Agrarisch natuur- en Landschapsbeheer “Water, Land en Dijken”. Koemarkt 53-1 1441 DB Purmerend, tel: 0299-437463

De schulpvaartroute

Een fietsroute van 31 km langs weiland en waterlopen, door dorpskernen, langs molens en over oude dijkjes. Startpunten zijn: Station Castricum, de oude dorpskerk te Limmen of de oude dorpskerk in Akersloot. Het is een uitgave van de drie historische verenigingen Castricum, Akersloot en Limmen. Veel plezier in de groene ruimte en tip: neem een verrekijker mee. Het boekje is te koop voor €1,00 bij de VVV/Pincho en eerder vermelde historische stichtingen van Castricum, Limmen en Akersloot.

De pontjesroute

De Pontjesroute loopt dwars door het Oer-IJ rond en rond het Alkmaarder- en Uitgeestermeer. Er zijn vijf pontjes in opgenomen. De totale lengte bedraagt 44 km. Officieel startpunt is het station in Castricum. Ergens onderweg beginnen kan ook. De route volgt het knooppuntennetwerk. Alle bijzonderheden staan op de website van het recreatieschap en er is op internet ook een routekaart beschikbaar.

De Stelling van Amsterdam

Voor de Stelling van Amsterdam met zijn 46 forten en batterijen en zijn vele historische interessante dijken en sluizen, zijn verschillende korte en langere fietstochten beschikbaar. Een belangrijke deel van dit Unesco-monument ligt in het Oer-IJ; het forteiland IJmuiden, het fort Velsen in Beverwijk, Aagtendijk in Beverwijk, fort aan den Ham in Uitgeest, fort Krommeniedijk in Uitgeest en fort Marken Binnen. Alle bijzonderheden en openingstijden van de forten staan bij elkaar op een website. Klik hier voor meer informatie over fietstochten.
Ook het routenet heeft een fietstocht rond de Stelling op in het internet staan.

Sint Aagtendijkroute

Water als vijand en bondgenoot. Een fietstocht naar de Sint Aagtendijk, die een belangrijke rol speelde in de waterhuishouding en later in de Stelling van Amsterdam. Weidelandschap en kastelen maken deel uit van de route. De tocht van 29 km duurt drie-en-een-half uur en omdat niet overal een horecagelegenheid is kan een knapzak met een broodje, appeltje en drankje geen kwaad. De tekst in het boekje is van Ernst Mooij. Er zijn nog enkele exemplaren beschikbaar voor de prijs van €1,– bij de Werkgroep Oud-Castricum.

De Zilte Duinenroute.

“Een fietsroute van 29,5 km die voert langs Egmond, Castricum en Heemskerk. Fiets door de grote stille duinen van het Noord-Hollands Duinreservaat (NHD) waar de breedste duinen van heel Nederland liggen. Op sommige plekken zelfs 5 kilometer breed.

Door de zandbanken zie je aan het stille strand van Castricum altijd veel zeevogels, maar er is meer.
Bij De wei van Brasser ligt een duinmeer dat goed te overzien is als je aan komt fietsen. Afhankelijk van het seizoen zijn er altijd eenden op het water zoals de slobeend, tafeleend, kuifeend, brilduiker, dodaars. De waterstand varieert nogal sterk en daarmee ook de aanwezigheid van slikranden die vooral in de trektijd zeer interessant kunnen zijn voor vogels als tureluur, grutto, bosruiter, verschillende plevierensoorten en Grauwe Franjepoot. In het naaldbos ten noorden van de Wei worden ook wel Kruisbekken gezien.”

Klik hier voor meer informatie.

Fietsrondje Buitenplaatsen in de IJmond.

akerendam_800x200Een fietsroute van 40 km. Handel in de Gouden Eeuw bracht welvaart. Welgestelde Amsterdamse koopmansfamilies ontvluchtten zomers de stinkende stad en vermaakten zich in hun buitenverblijven aan de rand van de duinen. Kennemerland telde in die tijd meer dan 60 van dit soort monumentale huizen met fraai aangelegde tuin. Deze route voert u langs een heel aantal van deze buitenplaatsen, met elk hun eigen verhaal. Een uitgave van de Cultuurcompagnie Noord-Holland. Klik hier voor meer informatie.

Het Water van Zaanstad.

Een route van 40 km die leidt langs allerlei interessante waterobjecten en voert door Zaanse polders, met de karakteristieke rechthoekige landkavels. Het startpunt is NS Station Zaandam. Klik hier voor meer informatie.

Stelling van Amsterdam.

-De Westelijke Frontroute.
Fietsroute langs de westelijke stellingen vanaf Beverwijk door de Zaanstreek en via het Noordzeekanaal weer terug naar Beverwijk. De lengte is 38 km.

-Gouden driehoek.
De fietsroute Gouden Driehoek is 28 km lang

-Noordwestfront.
Deze route van 41 km gaat langs het Noordwestfront dat loopt vanaf het Fort bij Marken-Binnen tot aan het Forteiland bij IJmuiden.

Klik hier voor meer informatie.

Langs rituele plekken.

Een archeologische fietsroute van de Cultuurcompagnie Noord-Holland, die via de knooppunten is te volgen.
De route van 32 km volgt de strandwal van Alkmaar naar Heiloo, eerst aan de oostzijde en dan aan de westzijde. De strandwal is een zandrug die door de zee is afgezet. Dit was de eerste plek waarop bewoning mogelijk was. De terugtocht gaat via zandruggen bij Egmond en Bergen. Klik hier voor meer informatie.

Langs Romeinse forten en andere versterkte plekken.

Een Archeologische fietsroute, uitgegeven door de Cultuurcompagnie Noord-Holland. De 49 km lange route begint bij het NS station Haarlem en gaat eerst langs een paar voormalige stadspoorten om daarna het omringende platteland te verkennen: via Penningsveer, Halfweg, Spaarnwoude, Spaarndam naar Velsen. De terugtocht voert door de Kennemerduinen en de route eindigt weer bij de noordelijke stadswal van Haarlem achter het station. Klik hier voor meer informatie.

Langs sporen van Oer-IJ bewoners.

Een Archeologische fietsroute van 25 km, uitgegeven door de Cultuurcompagnie Noord-Holland. Noordwestelijk van Amsterdam ligt tussen de zee en de Zaan een vergeten delta van de Rijn, waarvan het IJ bij Amsterdam nog een restant is. Archeologische en geologische kenners van het gebied noemen dat het Oer-IJ. De fietsroute van 25 km door het Oer-IJ voert langs plekken waar de sporen van menselijke bewoning door archeologisch onderzoek zichtbaar zijn gemaakt. De route voert onder andere langs de vindplaats van een vrouwelijk skelet. Zij kreeg de naam Hilde, een naam die aan het Provinciaal Archeologisch Informatiecentrum werd gegeven. De route start bij Huis van Hilde in Castricum en maakt een rondgang langs het noordelijke Oer-IJ gebied. Klik hier voor meer informatie.

Monumenten van Krommenie.

Een fiets- wandelroute van 10 km. door Krommenie, uitgegeven door de afdeling Wonen en monumenten, DSMB gemeente Zaanstad. Klik hier voor meer informatie.

Monumentenroute Assendelft.

Een fietsroute van 18 km. Naast de Zaanse Schans biedt Zaanstad nog veel, veel mee bezienswaardigheden. Schatten die niet verplaatst werden maar vaak al eeuwen verankerd staan in de Zaanse bodem. Onbekend misschien, maar meer dan de moeite waard om daarvan kennis te nemen. Deze monumentenroute is bij uitstek een middel om die kennis en bekendheid te vergroten. Klik hier voor meer informatie.

Routes langs buitenplaatsen in Noord-Holland.

6 fietsroutes langs de buitenplaatsen. Uitgegeven door de Cultuurcompagnie Noord-Holland.

ROUTE 1
Verlangen naar buiten. Alkmaar & Omstreken. Fietsroute: 36,5 km
ROUTE 2
Van hofstede tot woningbouw. Beverwijk & Omstreken. Fietsroute: 35,5 km
ROUTE 3
Door duin en dal. Bloemendaal / Overveen. Fietsroute: 21 km
ROUTE 4
Tussen bos en vaart. Haarlem & Omstreken. Fietsroute: 32,5 km
ROUTE 5
Buitenplaatsen lans de Amstel. Amsterdam & Omstreken. Fietsroute: 26 km
ROUTE 6
Naar buiten in ’s-Graveland. ’s-Graveland. Wandelroute: 17 km

Klik hier voor meer informatie.

Westzaan.

Een fietsroute van 15 km langs prachtige lintbebouwing met de talloze monumentale panden. En niet te vergeten het gebied rondom ‘t Reght Huys. Westzaan heeft een rijke historie en het dorp straalt dat ook uit. Klik hier voor meer informatie.